Česky English Deutsch

SKLADOVÁNÍ - DÁVKOVÁNÍ - MÍCHÁNÍ - BALENÍ

vítejte u ZK ING s.r.o.

ZK ING s.r.o. již dlouhodobě úspěšně působí v oblasti dodávek technologických celků a dodávek zařízení do průmyslových odvětví zabývajících se zpracováním sypkých hmot. Při zakládání firmy byly hlavním vkladem zakladatelů mnohaleté zkušenosti získané z řady návrhů a realizací v oblastech těžby, skladování, dávkování, vážení, míchání a balení sypkých hmot a surovin.

Dodavatelský program tvoří především návrhy a kompletní dodávky technologických linek pro výrobu suchých míchaných směsí. Významnou oblast činnosti firmy tvoří rovněž návrhy samostatných technologických uzlů pro úpravu, skladování, dopravu, dávkování, vážení, míchání a balení suchých sypkých hmot včetně jejich dodávek.

Nedílnou součástí činnosti firmy je konstrukční zpracování strojně technologických dílů a jejich následná výroba. Patříme mezi významné dodavatele ocelových zásobníků a sil, ocelových konstrukcí a navazujících dopravních cest. Součástí těchto dodávek je příprava kompletní projektové dokumentace, statických výpočtů a montáže.

Ke službám naší firmy patří dodávky souvisejících technologických zařízení několika významných evropských výrobců. Hlavním dodavatelem těchto zařízení je firma MIX s.r.l., kterou naše firma výhradně zastupuje pro Českou a Slovenskou republiku. Součástí péče o zákazníka je kompletní poradenský servis při zohlednění všech požadavků provozovatele a to jak v oblasti investičních studií, tak samotných dodávek.

ZK ING s.r.o. se svou orientací zaměřuje jak na domácí, tak také na západoevropské a východoevropské trhy. Veškerá konstrukční a projektová dokumentace je zpracovávána v nejmodernější verzi programu ACAD. Díky dlouhodobým kontaktům má ZK ING s.r.o. vytvořeno široké subdodavatelské zázemí.

Naším zájmem je dosažení dlouholeté partnerské spolupráce. Dokladem toho jsou četné reference u našich domácích i zahraničních zákazníků.

... váš partner pro zpracování sypkých hmot

ZK ING s.r.o.

ZK ING s.r.o., Obchodní 1575, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | info@zking.cz | Hlavní strana