Česky English Deutsch

SKLADOVÁNÍ - DÁVKOVÁNÍ - MÍCHÁNÍ - BALENÍ

TECHNOLOGICKÉ CELKY

1. LINKY NA VÝROBU SUCHÝCH MÍCHANÝCH SMĚSÍ
2. SYSTÉMY SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH HMOT
3. SYSTÉMY DÁVKOVÁNÍ A NAVAŽOVÁNÍ SYPKÝCH HMOT
4. SYSTÉMY MÍCHÁNÍ SUCHÝCH SMĚSÍ
5. SYSTÉMY BALENÍ

1. LINKY NA VÝROBU SUCHÝCH MÍCHANÝCH SMĚSÍ

Provádíme kompletní dodávky technologických linek na výrobu suchých míchaných směsí. Součástí dodávek je kompletní poradenský servis začínající úvodním technologickým a dispozičním návrhem, který vzniká po vzájemném odladění všech technických, výrobních a prostorových požadavků zadavatele.

Realizační fáze začíná vyhotovením realizačního projektu strojní a elektrické části a poté následuje zahájení samotné realizace. Vyhotovujeme výrobní dokumentace nosných ocelových konstrukcí, zásobníků, popř. speciálních zařízení a zajišťujeme jejich statické výpočty. Po dodání do místa stavby probíhá koordinovaná montáž nosných ocelových konstrukcí a vlastní výrobní technologie našimi montážními skupinami. Po provedení elektroinstalace a nastavení systému řízení provádíme kompletní uvedení linky do provozu a zkušební provoz. Samozřejmostí je flexibilní záruční a pozáruční servis.

Veškerá technologická zařízení linek jsou navrhována na bázi nejnovějších technických poznatků, při zohlednění všech technologických požadavků zadavatele a s přísným ohledem na okolní životní prostředí.

Návrhem našich zařízení se soustřeďujeme na co nejvyšší efektivnost výroby konečného produktu a maximální čistotu výrobního procesu. Jednotlivé systémy jsou navrhovány jako poloautomatické nebo plně automatické s minimálním zásahem lidského faktoru do bezprostředního procesu výroby.

Naše zařízení jsou modulární, svou skladbou umožňují přizpůsobení nejnáročnějším požadavkům zadavatele.

Základní charakteristiky linek:

 • výkon dle požadavku zadavatele 1 – 100 t/h
 • modulární stavba jednotlivých skupin
 • kompaktnost konstrukce
 • poloautomatický nebo automatický chod
 • kompletní vizualizace chodu linky
 • snadná manipulace se vstupními surovinami a konečným produktem
 • vysoká přesnost dávkování vstupních surovin
 • vysoká jakost výsledného produktu
 • vysoký výkon při malém zastavěném prostoru
 • uzavřenost systému a čistota provozu
 • snadná obsluha a kontrola chodu

Hlavní obory uplatnění míchacích linek

 • výroba suchých maltových směsí
 • výroba žáropevných materiálů
 • výroba betonu
 • výroba směsných cementů
 • výroba sklářského kmene
 • výroba moučných směsí
 • výroba krmných směsí
 • výroba keramických směsí
 • výroba granulovaných směsí
 • výroba kompozitů

Základní charakteristiky systému řízení

 • kompletní vizualizace s přesným monitorováním chodu linky
 • automatický chod
 • ruční servisní modus
 • maximální přesnost ovládání jednotlivých zařízení linky
 • praxí prověřené algoritmy dávkování a navažování
 • snadná tvorba receptur
 • archivace dat
 • chybová hlášení
 • modulární řešení
 • dálkový přístup do systému
 • možnost síťového propojení
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Linky na výrobu suchých míchaných směsí
Linky na výrobu suchých míchaných směsí
nahoru

2. SYSTÉMY SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH HMOT

Základem systémů skladování surovin jsou ocelová sila pro suché sypké hmoty nebo ocelové násypky pro skladování vlhkých materiálů.

Sestavy sil jsou projektovány ve velikosti a rozsahu dle konkrétních požadavků zadavatele a navazující technologie. Sila jsou umístěna na samostatné nebo společné podstavné ocelové konstrukci. Přístup na sila je zajištěn pomocí výstupního žebříku s ochranným košem a pohyb po silech pomocí pochůzných vík s přechodovými lávkami a bezpečnostním zábradlím. V případě vysokých výpustných výšek se sila vybavují pochůzí plošinou pod výpady sil za účelem údržby zařízení na kuželu sil a po sily. Před samotnou realizací vyhotovujeme výrobní dokumentaci sil a nosných ocelových konstrukcí a zajišťujeme jejich statické výpočty. Součásti dodávek těchto systémů je transport a montáž v místě instalace. Kompletnost dodávek doplňuje kompletní elektroinstalace sila a ovládání, uvedení celku do provozu, záruční a pozáruční servis.

Zvláštním pozornost je věnována skutečnostem ovlivňujícím bezproblémové vyprazdňování skladované hmoty ze sila, kterými jsou především úhel a provedení vyprazdňovacího kužele včetně vhodného vzduchového nebo vibračního systému usnadňujícímu vyprazdňování.

Ocelové násypky na vlhké materiály jsou navrhovány jako kompaktní celek na podstavné konstrukci s horním plněním, v případě potřeby s bočním opláštěním a zastřešením.

Každé silo je opatřeno vlastní plnící cestou a potřebnou výbavou.

Výbava sil

 • odprašovací filtr s automatickým čištěním
 • přetlakový/ podtlakový ventil
 • sondy měření hladiny
 • uzávěr výpadu
 • vzduchové čeření nebo vibrační systém kužele usnadňující vyprazdňování
 • snímač tlaku
 • pneumatický uzavírací ventil plnícího potrubí
 • elektroinstalace sila s ovládáním

Základní charakteristiky systémů skladování

 • kompaktní celek s minimálními nároky na zastavěnou plochu
 • skladovací kapacita 1 – 1000 m3
 • velká rozměrová variabilita
 • bezprašné skladování a vyprazdňování
 • spolehlivá ochrana skladované hmoty před povětrnostními vlivy
 • modulární konstrukce umožňující budoucí dostavbu
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
nahoru

3. SYSTÉMY DÁVKOVÁNÍ A NAVAŽOVÁNÍ SYPKÝCH HMOT

Systém tvoří společně dvě technologické skupiny – dávkování a vážení sypké hmoty. Dávkování je realizováno dle vlastností dávkované hmoty šnekovými, vibračními nebo spirálovými dopravníky. Navažování dávkované hmoty se uskutečňuje dle typu vážené hmoty cyklickou tenzometrickou nebo objemovou váhou.

Systémy pracují v automatickém cyklu dle informací z centrálního systému řízení. Vysoké přesností dávkování je dosahováno praxí prověřenými algoritmy řízení a regulací otáček dávkovacích dopravníků pomocí frekvenčních měničů. Nádoby vah jsou speciální konstrukce, která minimalizuje působení vnějších vlivů na proces navažování a umožňuje bezezbytkové vyprazdňování váhy. Pro vyhodnocování navažovaného množství jsou váhy umístěny na tenzometrických snímačích respektive jsou vybaveny snímačem hladiny v případě objemového navažování.

Tyto systémy jsou projektovány dle konkrétních požadavků zákazníka. Součásti dodávky jev mimo samotný návrh také výroba technologických dílů, montáž, elektroinstalace se systémem řízení, uvedení do provozu a kalibrace systému.

Základní charakteristiky systému

 • možnost velkého rozpětí dávkovaného množství 0,1 – 3000 kg
 • modulární systém s možností rozšíření
 • vysoká přesnost nadávkovaného množství
 • uzavřenost systému a čistota provozu
 • bezezbytkové vyprázdnění po nadávkování provozního cyklu
 • možnost dávkování sypkých hmot odlišných mechanických vlastností
 • možnost speciálního řešení pro komplikované materiály
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
nahoru

4. SYSTÉMY MÍCHÁNÍ SUCHÝCH SMĚSÍ

Základem systému je horizontální míchač suchých směsí, který je umístěn na podstavné ocelové konstrukci. Díky vhodně navrženým vstupům v horní části míchacího bubnu je možné míchač plnit vstupními surovinami ručním způsobem, popř. z automatických vah umístěných nad míchačem. Po zamíchání je hotová směs vyprazdňována do ocelového zásobníku pod míchačem s možností napojení na další technologická zařízení. Podstavné ocelové konstrukce jsou navrhovány dle požadavků zadavatele a typu voleného míchače a umožňují kompletní přístup k míchači s ohledem na jeho provoz a údržbu. Součástí dodávky je návrh dispozičního řešení, projekt, výroba, statický výpočet a montáž ocelové konstrukce, dodávka a montáž míchače, elektroinstalace, systém ovládání, napojení na rozvod tlakového vzduchu a uvedení do provozu.

Základní charakteristiky systému

 • široký výkonový rozsah míchacího cyklu 9 – 9000 l dle typu míchače
 • vysoká kvalita zamíchané směsi
 • krátké časy míchání do 180 sec
 • možnost dostavby systémů skladování a dávkování vstupních surovin
 • možnost dostavby systému balení
 • možnost cyklického i kontinuálního míchání
 • jednoduchost řešení a nízké vstupní náklady
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
nahoru

5. SYSTÉMY BALENÍ

Základem systému balení hotového produktu je plnící zařízení, které zajišťuje plnění hotové směsi do ventilových nebo otevřených pytlů a to na základě předem nastavené hodnoty dávky. Podle principu plnění se dělí na mechanické a pneumatické. Tato zařízení pracují poloautomaticky nebo plně automaticky a jejich součástí je doprava naplněného pytle k dalším doplňkovým zařízením zajišťujícím tvarovou úpravu plného pytle, jeho potisk balícími údaji a finální paletizaci včetně potažení naložené palety ochranou fólií.

V případě poloautomatické varianty probíhá nasazování pytlů na plnící hubice ručním způsobem, odběr je ruční nebo automatický a samotná paletizace stejně jako ovinutí naložené palety ochranou fólií probíhá výhradně ručním způsobem.

V případě automatické varianty zajišťuje nasazování pytlů automatický podavač, odběr, doprava, samotná paletizace, stejně jako potažení naložené palety ochranou fólií probíhají plně automaticky. Významným doplňkem sestavy je v tomto případě paletizační stroj.

Minimální prašnost systému zajišťuje výkonný systém podtlakového odprášení, v případě požadavku s možností vrácení odprašků do provozního zásobníku baličky.

Součástí dodávek těchto systému je projekt, montáž, systém řízení a uvedení do provozu.

Základní charakteristiky systému

 • velikost balené dávky 5 – 50 kg
 • vysoký balící výkon 80 – 350 pytlů/ hodinu/ 1 plnící hubici
 • vysoká přesnost plnění
 • možnost balení jemných i hrubých materiálů
 • jednoduchá obsluha
 • možnost plně automatického chodu
 • možnost budoucího rozšíření systému

Pro plnění velkoobjemových vaků typu „Big-bag“dodáváme zařízení, která principiálně sestávají z plnícího dopravníku a vážené podstavy se závěsným rámem pro vaky Big-bag. Pro plynulejší přísun a manipulaci se tyto zařízení vybavují válečkovými tratěmi, ať už poháněnými nebo nepoháněnými. Tato zařízení pracují v poloautomatickém režimu.

 

Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky
Technologické celky

ukázka realizací zde

 

... váš partner pro zpracování sypkých hmot

ZK ING s.r.o.

ZK ING s.r.o., Obchodní 1575, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | info@zking.cz | Hlavní strana