Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Vítejte u ZK ING s.r.o.

ZK ING s.r.o. již dlouhodobě úspěšně působí v oblasti dodávek technologických celků a dodávek zařízení do průmyslových odvětví zabývajících se zpracováním sypkých hmot. Při zakládání firmy byly hlavním vkladem zakladatelů mnohaleté zkušenosti získané z řady návrhů a realizací v oblastech těžby, skladování, dávkování, vážení, míchání, balení, paletizace, expedice a sypkých hmot.

Dodavatelský program tvoří především návrhy a kompletní dodávky technologických linek pro výrobu míchaných směsí. Významnou oblast činnosti firmy tvoří rovněž návrhy samostatných technologických uzlů pro úpravu, skladování, dopravu, dávkování, vážení, míchání, balení, paletizaci a expedici sypkých hmot včetně jejich dodávek.

Nedílnou součástí činnosti firmy je konstrukční zpracování samostatných technologických dílů a jejich následná výroba. Patříme mezi významné dodavatele ocelových zásobníků a sil, ocelových konstrukcí, navazujících dopravních cest, míchacích zařízení, stejně jako vážících, balících, paletizačních a expedičních systémů. Součástí těchto dodávek je příprava kompletní projektové dokumentace včetně statických výpočtů.

Ke službám naší firmy patří dodávky souvisejících technologických zařízení několika významných evropských výrobců. Hlavním dodavatelem těchto zařízení je firma MIX s.r.l., kterou naše firma výhradně zastupuje pro Českou a Slovenskou republiku. Součástí péče o zákazníka je kompletní poradenský servis při zohlednění všech požadavků provozovatele a to jak v oblasti investičních studií, tak samotných dodávek.

ZK ING s.r.o. se svou orientací zaměřuje jak na domácí, tak také evropské a světové trhy. Veškerá konstrukční a projektová dokumentace je zpracovávána v nejmodernější verzi programu INVENTOR a ACAD. Díky dlouhodobým kontaktům má ZK ING s.r.o. vytvořeno široké subdodavatelské zázemí.

Naším zájmem je dosažení dlouholeté partnerské spolupráce. Dokladem toho jsou četné reference u našich domácích i zahraničních zákazníků.

zk ing prospekt.pdf [2,75 MB]