Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky slouží k dopravě a dávkování suchých sypkých hmot. Základem je trubka nebo žlab, uvnitř kterého se otáčí dopravní spirála na hřídeli. Jsou konstruovány s ohledem na modelové standardy na základě konkrétních výkonových a délkových požadavků zadavatele. Materiálové provedení je odvislé od druhu dopravované hmoty a jejich vlastností. V případě větších délek a dopravy neabrazivní hmoty jsou šnekové hřídele v oblasti středu podepírány meziložiskem. Pohon dopravníku tvoří třífázový asynchronní motor s převodovkou. Dopravní výkon je možné regulovat změnou otáček motoru přes frekvenční měnič. Pro kontrolu chodu a otáček je možné dopravníky vybavit čidlem rotačního pohybu. Pro uzavření dopravníku je možné na vstupu a výstupu dopravníku instalovat uzavírací zařízení.

Mikrodávkovač

Mikrodávkovač

Mikrodávkovač

Mikrodávkovač

Mikrodávkovač

Mikrodávkovač

Trubkový šnekový dopravník

Trubkový šnekový dopravník

Trubkový šnekový dopravník

Trubkový šnekový dopravník

Žlabový šnekový dopravník

Žlabový šnekový dopravník

Žlabový šnekový dopravník

Žlabový šnekový dopravník

Žlabový šnekový dopravník

Žlabový šnekový dopravník

Velikosti a výkony dopravníků

 • průměr trubky 100 – 450 mm u trubkových dopravníků
 • velikost žlabu 150 – 350 mm u žlabových dopravníků
 • dopravní výkon 1 – 100 m3/ hod

Typy šnekových dopravníků

 • trubkové
 • žlabové

Konstrukční provedení

 • vodorovné
 • šikmé stoupající
 • svislé

Provedení vstupních hrdel

 • kruhová
 • hranatá
 • kuželová

Materiálové provedení

 • z běžné oceli
 • z nerezavějící oceli
 • šneková spirála z abrazivzdorné oceli
 • šneková spirála s tvrdonávarem po obvodu

Příslušenství dopravníků

 • kulové vstupy pro snadné nastavení při montáži
 • inspekční otvory na plášti
 • posuvné objímky pro zavěšení
 • uzavírací klapky na vstupu a výstupu
 • čidla otáček

Oblasti využití šnekových dopravníků

 • doprava a dávkování suchých stavebních materiálů
 • doprava a dávkování mouky a otrub
 • doprava a dávkování chemických práškových přísad
 • doprava a dávkování krmných surovin

Mikrodávkovače

Jde o speciální šnekové dopravníky určené pro dávkování malých množství většinou speciálních sypkých hmot. Základem je trubka, uvnitř které zajišťuje dopravu sypké hmoty samostatná šneková spirála nebo spirála navařená na hřídeli. Za účelem rovnoměrného vstupu podávaného materiálu do dopravníku bývá mikrodávkovač vybaven menším míchacím ústrojím umístěným ve vstupní šachtě. Tato ústrojí mohou mít svůj nezávislý pohon, popř mohou využívat pohonu dávkovací spirály. Materiálové provedení je odvislé od druhu dopravované hmoty a jejich vlastností. Dávkovací výkon je možné regulovat změnou otáček motoru přes frekvenční měnič.

Dávkovací výkon mikrodávkovačů

 • 10 - 1000 l /hod

Materiálové provedení

 • z běžné oceli
 • z nerezavějící oceli

Poptávka

 *
 *