Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Plants for dry mixture

Provádíme kompletní dodávky technologických linek na výrobu suchých míchaných směsí. Součástí dodávek je kompletní poradenský servis začínající úvodním technologickým a dispozičním návrhem, který vzniká po vzájemném odladění všech technických, výrobních a prostorových požadavků zadavatele.

Realizační fáze začíná vyhotovením realizačního projektu strojní a elektrické části a poté následuje zahájení samotné realizace. Vyhotovujeme výrobní dokumentace nosných ocelových konstrukcí, zásobníků, popř. speciálních zařízení a zajišťujeme jejich statické výpočty. Po dodání do místa stavby probíhá koordinovaná montáž nosných ocelových konstrukcí a vlastní výrobní technologie našimi montážními skupinami. Po provedení elektroinstalace a nastavení systému řízení provádíme kompletní uvedení linky do provozu a zkušební provoz. Samozřejmostí je flexibilní záruční a pozáruční servis.

Veškerá technologická zařízení linek jsou navrhována na bázi nejnovějších technických poznatků, při zohlednění všech technologických požadavků zadavatele a s přísným ohledem na okolní životní prostředí.

Návrhem našich zařízení se soustřeďujeme na co nejvyšší efektivnost výroby konečného produktu a maximální čistotu výrobního procesu. Jednotlivé systémy jsou navrhovány jako poloautomatické nebo plně automatické s minimálním zásahem lidského faktoru do bezprostředního procesu výroby.

Naše zařízení jsou modulární, svou skladbou umožňují přizpůsobení nejnáročnějším požadavkům zadavatele.

Poptávka

 *
 *