Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Systémy míchání suchých směsí

Základem systému je horizontální míchač suchých směsí, který je umístěn na podstavné ocelové konstrukci. Díky vhodně navrženým vstupům v horní části míchacího bubnu je možné míchač plnit vstupními surovinami ručním způsobem, popř. z automatických vah umístěných nad míchačem. Po zamíchání je hotová směs vyprazdňována do ocelového zásobníku pod míchačem s možností napojení na další technologická zařízení. Podstavné ocelové konstrukce jsou navrhovány dle požadavků zadavatele a typu voleného míchače a umožňují kompletní přístup k míchači s ohledem na jeho provoz a údržbu. Součástí dodávky je návrh dispozičního řešení, projekt, výroba, statický výpočet a montáž ocelové konstrukce, dodávka a montáž míchače, elektroinstalace, systém ovládání, napojení na rozvod tlakového vzduchu a uvedení do provozu.

Základní charakteristiky systému

  • široký výkonový rozsah míchacího cyklu 9 – 9000 l dle typu míchače
  • vysoká kvalita zamíchané směsi
  • krátké časy míchání do 180 sec
  • možnost dostavby systémů skladování a dávkování vstupních surovin
  • možnost dostavby systému balení
  • možnost cyklického i kontinuálního míchání
  • jednoduchost řešení a nízké vstupní náklady

 

Poptávka

 *
 *