Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Linky na výrobu suchých míchaných směsí

Provádíme kompletní dodávky technologických linek na výrobu suchých míchaných směsí. Součástí dodávek je kompletní poradenský servis začínající úvodním technologickým a dispozičním návrhem, který vzniká po vzájemném odladění všech technických, výrobních a prostorových požadavků zadavatele.

Realizační fáze začíná vyhotovením realizačního projektu strojní a elektrické části a poté následuje zahájení samotné realizace. Vyhotovujeme výrobní dokumentace nosných ocelových konstrukcí, zásobníků, popř. speciálních zařízení a zajišťujeme jejich statické výpočty. Po dodání do místa stavby probíhá koordinovaná montáž nosných ocelových konstrukcí a vlastní výrobní technologie našimi montážními skupinami. Po provedení elektroinstalace a nastavení systému řízení provádíme kompletní uvedení linky do provozu a zkušební provoz. Samozřejmostí je flexibilní záruční a pozáruční servis.

Veškerá technologická zařízení linek jsou navrhována na bázi nejnovějších technických poznatků, při zohlednění všech technologických požadavků zadavatele a s přísným ohledem na okolní životní prostředí.

Návrhem našich zařízení se soustřeďujeme na co nejvyšší efektivnost výroby konečného produktu a maximální čistotu výrobního procesu. Jednotlivé systémy jsou navrhovány jako poloautomatické nebo plně automatické s minimálním zásahem lidského faktoru do bezprostředního procesu výroby.

Naše zařízení jsou modulární, svou skladbou umožňují přizpůsobení nejnáročnějším požadavkům zadavatele.

Míchárna suchých směsí

Míchárna suchých směsí

Míchárna suchých směsí

Míchárna suchých směsí

Výroba žáropevných hmot

Výroba žáropevných hmot

Linka na výrobu suchých míchaných směsí

Linka na výrobu suchých míchaných směsí

Míchárna suchých směsí

Míchárna suchých směsí

Míchárna žáropevných materiálů

Míchárna žáropevných materiálů

Mlýnice vápence

Mlýnice vápence

Skladování a dávkování cementu

Skladování a dávkování cementu

Základní charakteristiky linek:

 • výkon dle požadavku zadavatele 1 – 100 t/h
 • modulární stavba jednotlivých skupin
 • kompaktnost konstrukce
 • poloautomatický nebo automatický chod
 • kompletní vizualizace chodu linky
 • snadná manipulace se vstupními surovinami a konečným produktem
 • vysoká přesnost dávkování vstupních surovin
 • vysoká jakost výsledného produktu
 • vysoký výkon při malém zastavěném prostoru
 • uzavřenost systému a čistota provozu
 • snadná obsluha a kontrola chodu

Hlavní obory uplatnění míchacích linek

 • výroba suchých maltových směsí
 • výroba žáropevných materiálů
 • výroba betonu
 • výroba směsných cementů
 • výroba sklářského kmene
 • výroba moučných směsí
 • výroba krmných směsí
 • výroba keramických směsí
 • výroba granulovaných směsí
 • výroba kompozitů

Základní charakteristiky systému řízení

 • kompletní vizualizace s přesným monitorováním chodu linky
 • automatický chod
 • ruční servisní modus
 • maximální přesnost ovládání jednotlivých zařízení linky
 • praxí prověřené algoritmy dávkování a navažování
 • snadná tvorba receptur
 • archivace dat
 • chybová hlášení
 • modulární řešení
 • dálkový přístup do systému
 • možnost síťového propojení

Poptávka

 *
 *