Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Systémy dávkování a navažování sypkých hmot

Systém tvoří společně dvě technologické skupiny – dávkování a vážení sypké hmoty. Dávkování je realizováno dle vlastností dávkované hmoty šnekovými, vibračními nebo spirálovými dopravníky. Navažování dávkované hmoty se uskutečňuje dle typu vážené hmoty cyklickou tenzometrickou nebo objemovou váhou.

Systémy pracují v automatickém cyklu dle informací z centrálního systému řízení. Vysoké přesností dávkování je dosahováno praxí prověřenými algoritmy řízení a regulací otáček dávkovacích dopravníků pomocí frekvenčních měničů. Nádoby vah jsou speciální konstrukce, která minimalizuje působení vnějších vlivů na proces navažování a umožňuje bezezbytkové vyprazdňování váhy. Pro vyhodnocování navažovaného množství jsou váhy umístěny na tenzometrických snímačích respektive jsou vybaveny snímačem hladiny v případě objemového navažování.

Tyto systémy jsou projektovány dle konkrétních požadavků zákazníka. Součásti dodávky jev mimo samotný návrh také výroba technologických dílů, montáž, elektroinstalace se systémem řízení, uvedení do provozu a kalibrace systému.

Základní charakteristiky systému

  • možnost velkého rozpětí dávkovaného množství 0,1 – 3000 kg
  • modulární systém s možností rozšíření
  • vysoká přesnost nadávkovaného množství
  • uzavřenost systému a čistota provozu
  • bezezbytkové vyprázdnění po nadávkování provozního cyklu
  • možnost dávkování sypkých hmot odlišných mechanických vlastností
  • možnost speciálního řešení pro komplikované materiály

Poptávka

 *
 *