Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Packaging of bulk materials

Baličky jsou konstruovány pro balení sypkých hmot. Slouží pro balení sypkých produktů nebo směsí do různých druhů pytlů na základě stanovené hodnoty dávky. 

Principiálně se podle způsobu plnění dělí na mechanické a pneumatické. Tato zařízení pracují poloautomaticky nebo plně automaticky, kdy je jejich součástí odběr a doprava naplněného pytle k dalším doplňkovým zařízením zajišťujícím tvarovou úpravu plného pytle a jeho potisk balícími údaji.

Principy plnění

 • mechanický
 • pneumatický

Režimy balení

 • poloautomatický režim – ruční nasazování pytlů, ruční nebo automatický odběr pytlů
 • automatický režim – automatické nasazování pytlů, automatický odběr pytlů, automatická doprava a opatření etiketou

Varianty plněných obalů

 • otevřené papírové pytle
 • ventilové pytle
 • polyetylenové pytle (FFS systém)

Parametry baliček

 • velikost balené dávky 5 – 50 kg
 • hodinový výkon 100 – 2.200 pytlů hodinově v závislosti na druhu baleného materiálu a velikosti pytlů
 • vysoká přesnost plnění
 • možnost provedení v souladu s ATEX pro některé typy baliček
 • ultrasonické zatavování naplněných ventilových pytlů pro některé typy baliček

Oblast uplatnění baliček

 • balení suchých stavebních směsí a produktů
 • balení žáropevných směsí a produktů
 • balení moučných směsí
 • balení sypkých potravinářských produktů
 • balení krmných směsí a hmot
 • balení keramických směsí
 • balení granulí
 • balení pracích prášků
 • balení sypkých chemických produktů
 • balení práškových přísad

Poptávka

 *
 *