Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Vibrators

Vibrátory patří mezi nejjednodušší zařízení usnadňující vyprazdňování skladované hmoty ze sila nebo zásobníku. Umísťují se na výpadovém kuželu na navařených konzolách a jejich velikost je odvislá od úhlu respektive velikosti výpadového kužele sila a druhu skladované hmoty.

Principiálně se pro tyto aplikace používají vibrátory elektrické a pneumatické. V obou případech lze nastavovat sílu vibrací, přičemž elektrické vibrátory se nastavují pootáčením excentrického závaží, pneumatické vibrátory velikostí tlaku přiváděného vzduchu. Ovládání se realizuje automatickým způsobem přes centrální systém řízení nebo ručním způsobem pomocí tlačítka.

Poptávka

 *
 *