Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Silo control

Silo osazené elektricky ovládanou výbavou (odprašovací filtr, systém čeření, sondy hladiny, uzavírací ventil plnícího potrubí, tlaková čidla apod.) lze ovládat buď z nadřazeného systému řízení nebo samostatným ovládáním. Základem systému ovládání sila je ovládací panel, do kterého jsou přes elektroinstalaci sila zapojeny všechny ovládané prvky. Informačním výstupem z ovládacího rozvaděče sila je řádkový displej, kontrolky, popř. klakson s majákem pro varovné informace. Ovládací panel je možné aplikovat pro každé silo samostatně. popř. společně pro více sil po připojení dalších nadstavbových ovladačů.

The content of this bookmark is only available to selected types of users after logging into the affiliate section:

Poptávka

 *
 *