Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Aeration systems

Čeření sil tlakovým vzduchem patří mezi nejspolehlivější systémy usnadňující vyprazdňování skladované hmoty ze sila. Umísťuje se na výpadovém kuželu v blízkosti výpadového otvoru a jeho celkový rozsah je dán počtem čeřících polštářů, trysek nebo desek seřazených do stanoveného počtu nezávislých okruhů. Každý z těchto okruhů je ovládán samostatným solenoidovým ventilem. Ovládání těchto ventilů probíhá přes centrální systém řízení nebo samostatnou řídící jednotku čeření. Počet čeřících prvků a okruhů je odvislý od úhlu výpadového kužele sila a druhu skladované hmoty.

Typy čeřících prvků

  • čeřící polštář
  • čeřící tryska
  • čeřící deska

Požadavky na tlakový vzduch

  • vysušený, nepřimazávaný
  • provozní tlak dle typu čeřícího prvku 0,5 – 6 bar

Poptávka

 *
 *