Čeština English Deutsch

Vyhledávání

Level gauges

Sondy hladiny slouží k indikaci stavu zaplnění sila nebo zásobníku sypkou hmotou. Dle typu sondy je možné sledovat hladinu sypké hmoty buď limitním (např. min., max.) nebo kontinuálním způsobem. Výstup ze sondy je vyhodnocován v nadřazeném systému řízení. Typ sondy je volen s ohledem na druh skladované hmoty.

Typy sond dle způsobu měření

  • limitní
  • kontinuální

Rozdělení kontinuálních sond dle principu měření

  • radarové
  • mikrovlnné
  • mechanické

Rozdělení limitních sond dle principu měření

  • vibrační
  • rotační
  • kapacitní

The content of this bookmark is only available to selected types of users after logging into the affiliate section:

Poptávka

 *
 *